Welkom in de Bomenbuurt Westerbork

Deze website wil u informeren over de voorgenomen veranderingen in de negen bomenlanen in Westerbork. De planning in het kort: Opstellen plan samen met buurtvereniging de Zes Lanen. Plan voor de vernieuwing van de buurt Vervanging riolering, initieel t-kruising Beukenlaan – Eikenlaan (vermoedelijke start mei 2022) Aanwijzen huizen voor afstoten, verbetering en vervanging (gereed) Buurtinformatie en samenstelling van bewoners commissie […]

De bomenbuurt door de jaren heen

Op de topografische kaarten is rond 1969 de eerste vorm van de Bomenbuurt te zien, de Beukenlaan is dan duidelijk zichtbaar. In 1959 is de eerste vorm al te zien. Helaas is te zien dat de kaarten niet helemaal bijgewerkt zijn naar de bebouwing. In 1988 is ons in 1974 gebouwde pas op de kaarten te zien. Volgens de gemeente […]

Schetsontwerp Beukenlaan-Lindelaan

Door de gemeente Midden-Drenthe is samen met buurtvereniging de Zes Lanen een plan gemaakt voor de herinrichting van de Beukenlaan en Lindelaan, andere delen van de bomenbuurt zullen later onder handen genomen worden. Dit schetsontwerp is het resultaat van 2 jaar werk van de buurtvereniging en de gemeente. Helaas is er nog niet begonnen met het uitvoeren van het werk […]

Verbetertraject voor particuliere woning bezitters

De mogelijkheid bestaat om op eigen kosten mee te doen in het verbetertraject. Als u plannen heeft om uw woning te verduurzamen en hiervoor offerte wilt ontvangen, meldt u zich dan aan op <volgt nog> en laat uw naw gegevens en telefoonnummer achter. Uw gegevens worden aan de aannemer gemeld zodat hij tzt contact met u kan opnemen. Bij meerdere […]

Nieuwsbrief juni 2022

De Woonservice nieuwsbrief van juni 2022 is verschenen. In de nieuwsbrief staat het voortgangsplan en u kunt met uw vragen Woensdag 15 juni tussen 16:00 en 19:30 uur terecht in het Annie Londo buurthuis. klik hier om te downloaden

Negenbomenlanen.nl wordt bomenbuurtwesterbork.nl

Op de laatste vergadering van de bewoners commissie kwam naar voren dat het vernieuwings- en verduurzamingsproject van Woonservice voor de bomenbuurt in Westerbork meestal met die titel wordt aangesproken,We hebben gemeend de naam bomenbuurtwesterbork dan ook voor de website te moeten gebruiken. Als u nu negenbomenlanen.nl gebruikt komt u ook automatisch op https://www.bomenbuurtwesterbork.nl uit. De maillijsten zijn daarom ook veranderd, @negenbomenlanen.nl […]

Bewonersgroep verduurzaming

Op woensdag 4 mei was de eerste bijeenkomst van de bewonersgroep verduurzaming. De bewonersgroep bestaat uit: D. Tieben, Beukenlaan 26 S. Santing, Beukenlaan 45 K. Hoving, Beukenlaan 12 Daniel Botterfik (programmamanager Verduurzaming) was namens Woonservice aanwezig en Yvonne vande Heuvel (bewonersbegeleider) namens aannemer Wits Beilen. De bijeenkomst werd gehouden in hetbuurthuis Annie Londo. De bewonersgroep gaf tijdens de voorstelronde aan […]

Schetsontwerp Beukenlaan – Lindelaan

Op 17 maart 2022 was er een inloop avond om alle plannen van de gemeente te bekijken. We kunnen helaas niet alle schetsen plaatsen, maar de gemeente heeft de belangrijkste aan ons opgestuurd. Het geeft een aardige indruk hoe de omgeving Beukenlaan – Lindelaan er uit komt te zien.

Een rolluik helpt energie besparen

Als je het enkele glas in je woning hebt vervangen door dubbel of 3-voudig glas kun je al veel besparen. Het plaatsen van rolluiken kan nog wat meer energie besparen. Vaak is het ‘s-nachts het koudst, je doet dan de gordijnen dicht en daarmee scherm je weer een deel van de koude buiten. Alternatief kun je ook rolluiken aanbrengen met […]

Inloopavond plan herinrichting Beukenlaan / Lindelaan

Op donderdag 17 maart 2022, tussen 17:00 en 19:00 uur kunt u in het Annie Londo buurthuis de definitieve plannen voor de herinrichting van de Beukenlaan / Lindelaan inzien. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om toelichting op de plannen te geven. De plannen zijn gemaakt in 2021 met medewerking van de buurtvereniging de Zes Lanen. De eerste inloopavond […]

Plan Nieuwbouw Groeneweg / Lindehof

Woonservice is begonnen met de realisatie van een aantal nieuwbouwwoningen op het terrein van de OBS Lindelaar. Er komen hier 8 huurwoningen, 7 sociale koopwoningen en 5 vrije kavels. Het terrein wordt op dit moment bouwrijp gemaakt. Men verwacht in juni/juli 2022 te beginnen met bouwen. Als gevolg hiervan zal de kruising Groeneweg-Zwiggelterstraat van 28 maart tot 15 april niet […]