Renovatie speeltuin Beukenlaan-Eikenlaan Westerbork

Deze zomer krijgt de speeltuin achter de woningen aan de Beukenlaan, Eikenlaan, Berkenlaan en Lindelaan in Westerbork een flinke opknapbeurt.

Er komen nieuwe speeltoestellen, die de kinderen weer uitnodigen om te spelen en te bewegen op deze beschutte plek. Het is een speeltuin die bedoeld is voor verschillende leeftijden.

Inloopavond

Er is een plan gemaakt samen met de speeltuinvrijwilligers uit de buurt. Een ieder is welkom om het plan te bekijken, tijdens een inloopavond op donderdag 24 april 2014 in buurthuis Annie Londo (Beukenlaan 30). Tussen 20.00 en 21.30 uur bent u welkom om binnen te lopen, het plan te bekijken en vragen te stellen.

Omhoog