Plan Lindelaan

Voor de Lindelaan is er al een plan gemaakt, kijk hiervoor op de website van de WoonService. De bedoeling is hier 6 levensloop bestendige huizen te bouwen, dit in 2 blokken van 3 huizen. Op dit moment is de sloop voltooid en kan men beginnen met bouwrijp maken