Openbare besluitenlijst College – 14-12-2021

Aangaande de Wijkverbetering bomenbuurt Westerbork: herinrichtingsplan Beukenlaan-Lindelaan heeft het college een besluit genomen, hieronder de originele tekst van de site van de Gemeente Midden-Drenthe

O Wijkverbetering bomenbuurt Westerbork: herinrichtingsplan Beukenlaan-Lindelaan
  Portefeuillehouder Wethouder Bouwman
  Besluit College Het college besluit: 1. In te stemmen met het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Beukenlaan – Lindelaan in Westerbork. 2. De totale kosten te bepalen op € 505.080,00 en de dekking daarvan te financieren uit de in het voorstel genoemde onderhoudsbudgetten en het beschikbare krediet voor wijkverbetering. 3. Raads- en commissieleden te informeren via bijgaande brief.
  Samenvatting In de bomenbuurt in Westerbork zijn we bezig met wijkverbetering. Dit doen we samen met bewoners, Woonservice en welzijnswerk Midden-Drenthe. Een van de onderdelen uit deze wijkverbetering is de herinrichting van de Beukenlaan en een deel van de Lindelaan. Daarbij wordt ook het riool vervangen. Er wordt ingestemd met het definitieve ontwerp.
Omhoog