Welkom in de Bomenbuurt Westerbork

Deze website wil u informeren over de voorgenomen veranderingen in de negen bomenlanen in Westerbork. De planning in het kort:

  • Opstellen plan samen met buurtvereniging de Zes Lanen.
  • Plan voor de vernieuwing van de buurt
  • Vervanging riolering, initieel t-kruising Beukenlaan – Eikenlaan (vermoedelijke start mei 2022)
  • Aanwijzen huizen voor afstoten, verbetering en vervanging (gereed)
  • Buurtinformatie en samenstelling van bewoners commissie (2022 – nagenoeg gereed)
  • Maken van een plan samen met bewoners commissie, gereed begin 2023
  • Mogelijk begin werkzaamheden in 2024, de werkzaamheden worden in kleine blokken uitgevoerd

Woonservice heeft hier meer info over.

Omhoog