Bewonersgroep verduurzaming

Op woensdag 4 mei was de eerste bijeenkomst van de bewonersgroep verduurzaming. De bewonersgroep bestaat uit:

  • D. Tieben, Beukenlaan 26
  • S. Santing, Beukenlaan 45
  • K. Hoving, Beukenlaan 12

Daniel Botterfik (programmamanager Verduurzaming) was namens Woonservice aanwezig en Yvonne van
de Heuvel (bewonersbegeleider) namens aannemer Wits Beilen. De bijeenkomst werd gehouden in het
buurthuis Annie Londo.

De bewonersgroep gaf tijdens de voorstelronde aan het leuk te vinden om deel te nemen en nauw
betrokken te zijn bij het verduurzamingsproject.
Ze vinden het fijn om mee te denken en willen graag geïnformeerd worden over de ontwikkelingen.
Verder hebben we elkaar bijgepraat over wat we samen gaan doen, hoe het ervoor staat en wat we van
de bewonersgroep verwachten.

Omhoog