Verslag vergadering bewonerscommisie 15 juni

Op 15 juni heeft de bewonerscommissie samen met gemeente en woonservice vergaderd over te plannen in de buurt. Hieronder het verslag