Disclaimer

Alle niet-persoonlijke gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan www.bomenbuurtwesterbork.nl toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn op niet-confidentiële basis en mogen door www.bomenbuurtwesterbork.nl vrijelijk en zonder toestemming worden gebruikt. Alle gegevens die u stuurt naar www.bomenbuurtwesterbork.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. www.bomenbuurtwesterbork.nl behoudt zich het recht voor om tekst op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Gegevens bezoekers
Gegevens die de bezoeker kunnen identificeren worden alleen verzameld als de bezoeker deze vrijwillig heeft aangeboden.

www.bomenbuurtwesterbork.nl verzamelt niet-persoonlijke gegevens van bezoekers met als doel het totale aantal bezoekers te kunnen volgen en de Internet-browser en het besturingssysteem te kunnen identificeren. Deze gegevens stellen ons in staat onze site te verbeteren.

Gegevens die een bezoeker kunnen identificeren, zoals een naam of adres, worden niet verzameld in dit proces.

www.bomenbuurtwesterbork.nl draagt zorg voor het respecteren van de privacy van haar on-line bezoekers.
Gegevens die een bezoeker kunnen identificeren zijn uitsluitend verzameld indien de bezoeker deze vrijwillig heeft verschaft. Als kinderen de computer gebruiken zouden de ouders daar toezicht op moeten houden, met name bij het gebruik van Internet, E-mail en andere on-line diensten. Kinderen die de links op www.bomenbuurtwesterbork.nl bezoeken zouden toestemming moeten vragen aan hun ouders voordat zij persoonlijke gegevens, als naam, woonadres of E-mail-adres verzenden.

Rechten
Foto`s en teksten van deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van www.bomenbuurtwesterbork.nl verveelvoudigd en of gebruikt worden voor andere doeleinden. De berichten in het gastenboek, forum en in de content van de site kunnen zonder opgaaf van reden verwijderd worden door de webmaster! De webmaster is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de website(tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk op de website te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de website, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de bezoeker, redacteuren en verenigingen / club’s jegens www.bomenbuurtwesterbork.nl ontstaat.

Content van derden weergegeven in de frames van of doorgelinkt zijn door www.bomenbuurtwesterbork.nl behoren toe aan deze derden. Bij hergebruik hiervan zult u deze derden om toestemming moeten vragen.

Dit is een Hackberry Lane llc Service

Omhoog