Informatie Elektra

Het is de bedoeling dat we minder gebruik gaan maken van aardgas. Als vervanger wordt elektriciteit genoemd, denk aan elektrisch koken, warmte pompen, enz. Wat moet er nu gebeuren om dit in goede banen te leiden.

Woonservice plaatst in het kader van woningverbetering meestal een 8-tal zonnepanelen op het dak van een woning. Op nieuwbouwwoningen vindt dit ook plaats. Hierdoor wordt een deel van de energie op de woning zelf opgewekt. In de zomer levert een zonnepaneel meer energie op, in de winter is dit beduidend minder.

Hiervoor moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan, het elektriciteitsnet moet voldoende capaciteit hebben om dit te kunnen opnemen en terug te leveren. De bekabeling moet robuust – dik – genoeg zijn om bijvoorbeeld de warmtepompen te kunnen voorzien van voldoende stroom, maar ook de opgeleverde zonnestroom naar het net te sturen.

Netspanning begin juni tot eind augustus 2021 gemeten op de meter

Samen met de nieuwbouw en het herinrichtingstraject van de gemeente Midden-Drenthe is aan Enexis – de netwerk leverancier – gevraagd om de bekabeling aan te passen zodat aan de toekomstige vraag kan worden voldaan. Zoals in bovenstaande plaat te zien is, loopt de netspanning gemeten op de meter van Enexis op tot 252.6 Volt, dat is 0,4 Volt beneden de maximum toegelaten waarde 230 Volt met max 10% afwijking. In de plannen ziet u daarom ook de aanleg van bekabeling terugkomen, men hoopt dit gelijk met het vervangen van de riolering te realiseren.

Zoals hierboven aangegeven levert een zonnepaneel het meeste vermogen als de zon schijnt en dat is vaak de zomer. In de winter als het koud is heb je de verwarming nodig en zul je meer vermogen afnemen dan je produceert. Ons Nederlandse klimaat is dus niet ideaal voor zonnepanelen.

De opbrengst in 2021 van maand tot maand (Vogelkerslaan, pal Zuid)

Er wordt vaak gesproken over thuisbatterijen, je slaat de te veel geleverde energie erin op en die energie gebruik je dan op een later tijdstip. Ook hier is het Nederlandse klimaat wat vervelend. In de zomer werkt dit uitstekend, een gemiddeld huishouden gebruikt zonder verwarming ca 7 kWh per dag en panelen kunnen makkelijk 14 kWh (of meer afhankelijk van je panelen) per dag leveren. Je kunt dus je batterij volladen en tijdens de avonduren gebruiken.

Vanaf september tm maart gaat het wat minder goed, de herfst, winter en voorjaar laat de zon zich vaak minimaal zien, zeker in december en januari. Op dat moment wek je niet voldoende energie op om aan je standaardvraag van 7 kWh te kunnen voldoen, ofwel je thuisbatterij raakt leeg en wordt niet opgeladen, je moet dus zeker je volledige elektrische verwarming uit het lichtnet onttrekken.

Op dit moment kun je de in de zomer geleverde energie wegstrepen tegen de in de winter afgenomen energie. Dat noemt men saldering, je hoeft dan vaak een klein bedrag bij te betalen of als je veel panelen hebt krijg je geld terug. Saldering was een regeling om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren en in de toekomst zal er geen saldering meer plaats vinden, je krijgt dan alleen een vergoeding voor de geleverde energie, dat is beduidend lager dan hetgeen je via de salderingsregeling krijgt.

Energie besparen en wijs gebruiken

Een van de eerste maatregelen die in je gedachten springt is het besparen van energie. Isolatie van je huis helpt enorm bij het besparen van energie. Daarom gaat Woonservice ook een deel van de huurpanden slopen en vervangen door hoogwaardig geïsoleerde huizen. In deze huizen is dan geen gasaansluiting meer aanwezig. In principe kan je energierekening daarmee omlaaggaan. In de zomer blijven de huizen ook koeler en kun je in geval van een climate control systeem (airco) het huis makkelijker koelen.

Ook is het handig om bijvoorbeeld te wassen als de zon schijnt, vroeger maakte je gebruik van de iets goedkopere nachtstroom, in principe is dagstroom nu goedkoper vanwege je zonnepanelen. Door overdag te wassen gebruik je je eigen zonnestroom en lever je die niet terug aan het net. Dit voorkomt overbelasting van het net en bij het stopzetten van de salderingsregeling brengt dat je kosten ook omlaag. Wat voorbeelden hoe om te gaan met energie als je zonnepanelen hebt zijn:

  • Tussen de middag warm koken/eten
  • Vaatwasser, wasmachine, enz overdag aan
  • Airco overdag aan, niet pas als je gaat slapen en er geen zonne-energie is (blijft je huis koel, dan hoeft de airco ’s-nachts niet extra te koelen

Helaas zul je ook ’s-avonds energie gebruiken, bijvoorbeeld verlichting, daar valt niet aan te ontkomen. Meestal is verlichting (led) en entertainment apparatuur geen grootverbruiker.  Met een relatief kleine thuisbatterij zou je dat in de zomer kunnen opvangen.

Verwarmen

Het is de bedoeling dat het gasverbruik van Nederland omlaag gaat. Door elektrisch te verwarmen met bijvoorbeeld warmtepompen kun je het gasgebruik omlaag brengen. De nieuw te bouwen woningen zullen geheel zonder gas verwarmd worden er zijn meerdere mogelijkheden om dit te doen, op dit moment lijkt de warmtepomp de meest geschikte optie.

Voor huizen in het verbeter traject die goed te isoleren zijn (of al zijn) is de hybride warmtepomp een goede keuze. Een warmtepomp onttrekt warmte uit de grond (bodemwarmte, grondwater) of uit de lucht. De hybride warmtepomp onttrekt warmte uit lucht en kan een groot deel van de verwarming van de cv ketel overnemen, hierdoor ga je minder gas gebruiken. Woonservice heeft op alle 2 onder 1 kap woningen van de Nijkampen een hybride warmtepomp geplaatst.

Voorwaarde bij deze systemen is altijd, je huis moet goed geïsoleerd zijn, want de temperatuur van de verwarming is lager dan die van een gasgestookte cv ketel.

Werking Warmtepomp

Een schema van de werking van een warmtepomp, klik op de link voor meer informatie.

Koeling

Een bijkomend voordeel van een warmtepomp is dat je het proces kan omkeren, in de zomer kun je de warmtepomp andersom laten werken, de warmtepomp koelt dan het water dat door de leidingen stroomt. Een huis met vloerverwarming heeft hier het meest baat bij, omdat de overdracht goed is. Een airconditioner die alleen koude lucht produceert bestaat eigenlijk niet meer, het is feitelijk een lucht-lucht warmtepomp die warme of koude lucht de woning in blaast. Ook een airco met verwarmingsmogelijkheid laat je gas besparen. Omdat het rendement van een warmtepomp en dus ook de airco hoger is dan een gasgestookte cv ketel kun je voor kleiner ruimtes hier al snel besparen.

Omhoog