Laatste afgelopen Evenementen

Vergadering Bomenbuurt

Annie Londo Buurthuis Beukenlaan 30, Westerbork

Agenda 5e Vergadering Bewonersgroep Bomenbuurt Westerbork Datum: maandag 7 november 2022 Tijdstip: 19.30 - 21.00 uur Locatie: ANNIE LONDOHUIS Uitgenodigd : Bewonersgroep, Woonservice, Gemeente Midden-Drenthe, Welszijnswerk Midden-Drenthe 1) Welkom Vaststellen agenda 2) Volgend overleg Besluitvorming 1. Laatste vergadering(en) 2022. 3) Presentatie proces herinrichting bomenbuurt Westerbork Presentatie door Ellen Huisman en Roel Boender 4) Vaststellen verslag laatste twee vergaderingen • • […]