Laatste afgelopen Evenementen

Inspiratiedag bomenbuurt voor alle bewoners

Annie Londo Buurthuis Beukenlaan 30, Westerbork

Het is de bedoeling om deze dag informatie te geven aan de bewoners wat er gebeurd, tevens is de dag interactief, hoe zou u willen dat de huizen die gesloopt worden weer worden opgebouwd. Na sloop kan het terrein mits financieel haalbaar opnieuw worden ingedeeld.

Informatiebijeenkomst over de het bomenadviesrapport van de bomen in de Beukenlaan

Zalencentrum Meursinge Hoofdstraat 48, Westerbork

Geachte heer, mevrouw, Wij nodigen u van harte uit voor de informatiebijeenkomst over de het bomenadviesrapport van de bomen in de Beukenlaan. De bijeenkomst is op donderdag 16 maart tussen 19:30 – 21.00 uur in het zalencentrum Meursinge te Westerbork. Adviesrapport Beukenlaan In de zes-lanenbuurt in Westerbork voeren wij op dit moment werkzaamheden uit voor de renovatie van het riool […]

Voorbereiding inspiratiedag Bomenbuurt

Annie Londo Buurthuis Beukenlaan 30, Westerbork

In april 2023 willen we een inspiratiedag houden voor de hele buurt, deze vergadering is een voorbereiding daarvan