Het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp

Beste bewoners van de Bomenbuurt,

Het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp is klaar! De gemeente Midden-Drenthe,
Buro Stedenbouw, de bewonersgroep en Woonservice willen u graag de uitwerking laten
zien. Daarom nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst.

Kom naar de inloopbijeenkomst
Op woensdag 28 februari organiseren wij een inloopbijeenkomst in het Annie Londo huis
in Westerbork. Tijdens de inloopavond laten we u graag het voorlopig stedenbouwkundig
ontwerp van de Bomenbuurt zien. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur op een
tijdstip dat u past. Er staat een kopje koffie/thee voor u klaar.
De inloopbijeenkomst is bedoeld voor bewoners van de Bomenbuurt in Westerbork.

Voorlopig stedenbouwkundig ontwerp
Een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp is een ontwerp van de buurt. Hierin staat hoe
we de Bomenbuurt willen gaan inrichten. Het plan kijkt niet alleen naar nu, maar ook
naar de toekomst. Zo zorgen we ervoor dat de buurt een fijne plek is en blijft om te
wonen.

Dit kunt u verwachten
Tijdens de inloopbijeenkomst zijn de gemeente Midden-Drenthe, Buro Stedenbouw, de
bewonersgroep en Woonservice aanwezig. Op deze bijeenkomst kunt u het voorlopig
stedenbouwkundige ontwerp bekijken. Er is alle ruimte om in gesprek te gaan en vragen
te stellen.

We zien u graag op woensdag 28 februari tussen 19.00 en 21.00 uur!

Met hartelijke groet,
Gemeente Midden-Drenthe
Buro Stedenbouw
Bewonersgroep Bomenbuurt
Woonservice

Omhoog