Voorlopig Ontwerp bomenbuurt

Woensdag 13 december was er een bijeenkomst met afgevaardigden van Woonservice, de gemeente Midden-Drenthe, de ontwerper van het Stedenbouwkundige bureau en de bewonersgroep.

Door Gerjan van het Stedenbouwkundige bureau was een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt, waarbij hij de opmerkingen van de bewonersgroep op de eerste schetsplannen treffend had verwerkt. Het resultaat was een naar het idee van de aanwezigen een mooi plan. Er waren naar de wensen van de buurt eengezinswoningen, levensloop bestendige woningen en appartementen geplaatst.

Dat plan is uiteraard goed bekeken en we vonden nog een paar onduidelijke puntjes, die Gerjan verder gaat bekijken en uitwerken. Dit waren kleine punten en hebben geen echte invloed op het VO. Als hij dit heeft bijgewerkt gaat het plan naar Roelof Engberts van de gemeente zodat die ook nog kunnen kijken over er moeilijkheden kunnen optreden.

We hopen dat we eind januari 2024 het Voorlopig Ontwerp ook aan de bewoners van de Bomenbuurt kunnen laten zien en er is dan gelegenheid om vragen te stellen aan gemeente, woonservice en de bewonersgroep.

Je kunt dan het Voorlopig Ontwerp daar zien, tevens de aanzichten van de straten waarin gebouwd gaat worden. Ook zal duidelijk worden waar de diverse types woningen komen te staan en hoe er over parkeren is nagedacht.

Wat je nog niet te zien krijgt is welke woningen er exact worden gebouwd, hiervoor gaan we pas bij het definitief ontwerp over nadenken en zijn ook aannemers nodig. Als het definitieve ontwerp klaar is gaan we aan de gang met de fasering en zal er meer duidelijkheid komen over het start moment.

Omhoog