AANKOMENDE WERKZAAMHEDEN NUTSBEDRIJVEN

Voorafgaand aan de riool- en herinrichtingswerkzaamheden aan de Lindelaan en de Beukenlaan gaat de firma BAM in opdracht van de nutsbedrijven vanaf 11 juli diverse gas-, water- en elektriciteitsleidingen vervangen op en rond de Lindelaan en de Beukenlaan. Dit betreft: Lindelaan, Beukenlaan, Esdoornlaan, Meidoornlaan en de Prunuslaan.
Verkeer wordt omgeleid als dit noodzakelijk is. De woningen blijven bereikbaar voor voetgangers en de hulpdiensten, zoals de brandweer en ambulancedienst.

De planning van de nutsbedrijven is als volgt:
• Vanaf 25 juli tot ongeveer 5 september vinden de werkzaamheden plaats aan de Lindelaan, in de bouwvakantie (1 augustus tot 25 augustus) zijn hier geen werkzaamheden.
• Na de bouwvak, rond 5 september tot ongeveer 4 november worden de water- en gasleiding en de elektriciteitskabels in de Beukenlaan vernieuwd en verlegd.
• Om deze werkzaamheden uit te voeren worden ook de kabels en leidingen in de Esdoornlaan, Meidoornlaan en de Prunuslaan vernieuwd en verlegd.

Tijdens de werkzaamheden zal er bij het omzetten van de huisaansluitingen soms een korte gas-, water- of elektriciteitsonderbreking zijn. De firma BAM of Enexis informeert u hier uiteraard tijdig over.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moet de strook van de (bestaande) kabels en leidingen vrijgemaakt worden van alle obstakels(hekwerk, muurtjes, planten, etc.) , dus ook op de gedeelten die door bewoners in gebruik zijn genomen. U wordt geadviseerd om de eerste 2 meter in uw voortuin vrij te maken. Dit geldt voor de Prunuslaan en Meidoornlaan. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met de heer Geert Hendriks van de gemeente Midden-Drenthe.
De riool- en herinrichtingswerkzaamheden aan de Lindelaan en de Beukenlaan starten na de bouwvakantie. Voor de start van de werkzaamheden volgt een inloopbijeenkomst. Dan zal ook de aannemer aanwezig zijn met de planning van de werkzaamheden. Hiervoor ontvangt u later in het jaar een uitnodiging.

Op het plaatje hebben wij ter verduidelijking een faseringsoverzicht toegevoegd.
Met vragen over de werkzaamheden aan de kabels en leidingen kunt u contact opnemen met de heer Vincent Oostra van de firma BAM, te bereiken onder nummer 06-46 34 23 70 op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur.
Met vragen over de rioolwerkzaamheden of het vrijmaken van de tuintjes kunt contact opnemen met toezichthouder van de gemeente Midden-Drenthe, de heer Geert Hendriks, te bereiken onder nummer 0593-539716 op maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 16.00 uur

Omhoog